Hợp đồng
BTCUSD
Chỉ số
BTC
  • Chỉ số giá giao ngay (1min)
  • Chỉ số giá giao ngay (8h)
  • Chỉ số giá chênh (1min)
  • Chỉ số giá chênh (8h)
Giá đánh dấu
Lịch sử dữ liệu
Lịch sử tỉ lệ phí vốn
  • BTC
Lịch sử quỹ bảo hiểm
  • BTC
Báo cáo
BTCUSDBáo cáo
BTCLịch sử tỉ lệ phí vốn
Bảng lịch sử tỉ lệ phí vốn
Bảng lịch sử tỉ lệ phí vốn cho từng giai đoạn thanh toán vốn。
Thời gianTỉ lệ phí