Hợp đồng
BTCUSD
Chỉ số
BTC
  • Chỉ số giá giao ngay (1min)
  • Chỉ số giá giao ngay (8h)
  • Chỉ số giá chênh (1min)
  • Chỉ số giá chênh (8h)
Giá đánh dấu
Lịch sử dữ liệu
Lịch sử tỉ lệ phí vốn
  • BTC
Lịch sử quỹ bảo hiểm
  • BTC
Báo cáo
BTCUSDBáo cáo
BTCLịch sử số dư quỹ bảo hiểm
Số dư quỹ bảo hiểm hàng ngày
VNBIG sử dụng quỹ bảo hiểm để cải thiện giá ủy thác cưỡng chế thanh lý chưa chấp hành, ưu việt hóa hệ thống rủi ro của giao dịch hợp đồng .
Ngày thángSố dư quỹ bảo hiểm