Hợp đồng
BTCUSD
Chỉ số
BTC
  • Chỉ số giá giao ngay (1min)
  • Chỉ số giá giao ngay (8h)
  • Chỉ số giá chênh (1min)
  • Chỉ số giá chênh (8h)
Giá đánh dấu
Lịch sử dữ liệu
Lịch sử tỉ lệ phí vốn
  • BTC
Lịch sử quỹ bảo hiểm
  • BTC
Báo cáo
BTCUSDBáo cáo
Báo cáo
Giao dịch thành công
Vị thế ròng - sự chênh lệch giữa vị thế Long và Shorts trong số 20 người dùng có lượng vị thế lớn nhất
Danh sách xếp hạng Long
Xếp hạngLượng vị thế
Danh sách xếp hạng Shorts
Xếp hạngLượng vị thế
Phân tích lãi lỗ
Tổng số lãi lỗ giao động cho Top 20 người nắm giữ hàng đầu về số lượng tính đến thời điểm thanh toán.